044 976 2257

auringonanniina@arielinaurinko.fi

Avoinna sopimuksen mukaan ma-to

Arielin Aurinko tietosuoja-asetus ja tietosuojaseloste

Koko Euroopassa tulee 25.5.2018 voimaan uusi tietosuoja-asetus. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yksityishenkilöiden henkilötietojen suojaa.

 

Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Voit luottaa, että tietosi ovat turvassa asetuksen mukaisesti.

Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.

Koska henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on myös oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Lisäksi sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin, kuten kohdennettuun markkinointiin, sekä saada luovuttamasi tiedot haltuusi.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

 1. Meidän on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voisit käyttää palvelujamme. Voimme käyttää henkilötietojasi antamiemme sitoumusten täyttämiseksi ja hyvän palvelun varmistamiseksi.
 2. Mitä tietoja keräämme? Tietoja, joita voimme kerätä suoraan sinulta, ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 3. Tietojasi tallennetaan ja käytetään myös tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa, kuten tämän uutiskirjeen lähettämiseen. Kaupallisten etujemme huomioon ottamiseksi voimme ottaa sinuun yhteyttä erityyppisten tiedotus- ja markkinointikanavien kautta, jotta voimme lähettää henkilökohtaisia, juuri sinulle sopivia tarjouksia ja tietoja. Kuten ennenkin, voit milloin tahansa ilmoittaa meille, ettet hyväksy henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi tai haluat ohjeet tallennettujen tietojesi poistamiseen, ota yhteyttä auringonanniina@arielinaurinko.fi tai soita p. 044 976 2257

Tässä koko tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste Palveluntarjoaja Timma Oy:n puolesta löytyy täältä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Arielin Aurinko

Y-tunnus 1832210-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Anniina Tarkka
PORI
044 976 2257
auringonanniina@arielinaurinko.fi

2. Rekisterit

Arielin Auringolla on 1 rekisteri

 1. Timma Oy:n ajanvarausvaraus ja kassajärjestelmän asiakastietorekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 Rekisterit

 • Ajanvarausjärjestelmässä on tiedot varatuista palveluista lisätietoineen.
 • Asiakkaan varatessa aikaa palveluihin, tietoihin kerätään suostumuksella (suullisesti tai sähköisesti) nimi, puhelin numero ja sähköposti osoite. Rekisteri on tiedoksi ajanvarauksesta.
 • Nettisivujen (www.arielinaurinko.fi) yhteystietolomake ei tallenna tietoja automaattisesti, vaan ajanvarauksen yhteydessä asiakas antaa suostumuksen tietojen tallennukseen. Muussa tapauksessa tiedot eivät tallennu.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 1. palveluistamme kertominen ja markkinointi
 2. asiakassuhteen hoitaminen – ajanvaraus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Molemmissa rekistereissä
Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • palvelukäynnit
 • tiedot varatuista palveluista
 • tiedot ostetuista tuotteista
 • Palvelukäyntien määrä

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ekokampaamo Arielin Auringon ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavaa palvelutarjoajaa:
Rekisteri 1
Timma Oy

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Kts. liitteenä tarkempi tietosuojaseloste koskien Timma Oy:n ajanvarausjärjestelmää.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteri 1 
Rekisterinpitäjä Anniina Tarkka, rekisteri on suojattu salasanalla.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.